17 Nisan 2013 Çarşamba

TÜRKİYE’NİN BEŞ FARKLI COĞRAFİK BÖLGESİNDEN TOPLANAN PROPOLİSLERİN KİMYASAL İÇERİKLERİNİN SAPTANMASI

Bu çalışmada kullanılan propolis örnekleri üç farklı fitocoğrafik (Avrupa-Sibirya, İran-
Turan ve Akdeniz) bölgeyi içeren, Türkiye’nin beş farklı coğrafik bölgesinden
toplanmış (Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Karadeniz, Marmara) ve toplanan
örneklerin organik olarak kimyasal içerikleri araştırılmıştır. Çalışmanın amacı, Türkiye
propolisinin kimyasal içeriğine ait bir standardın oluşturulması için yapılan diğer

çalışmalara katkı sağlamaktır.
Toplanan 12 propolis örneğinin etanol ekstraktları (EEP) hazırlanmış ve kimyasal
analizleri Gaz Kromatografisi-Kütle Spektrometresi (GC-MS) kullanılarak yapılmıştır.
Propolis örneklerinde aldehidler, alifatik asitler, alkoller, eterler, karboksilik asitler,
sinamik aistler, flavanoidler, hidrokarbonlar ve ketonlar tanımlanmıştır. Sonuçlara göre
tüm örneklerin çeşitli biyolojik aktivitelere sahip flavanoidlerce zengin oldukları
görülmüştür. 12 propolis örneğinden 10 tanesinde anti-mikrobiyal, antioksidan ve antiinflamatör
etkiye sahip, pinosembrin yüksek oranda saptanmıştır. Yedi propolis
örneğinde ise antioksidan, anti-virüs, anti-diyabetik, anti-anksiyolitik etkilere sahip olan
krisin yüksek oranlarda bulunmuştur.
Propolis örneklerinin flavanoid içeriklerine, bölgeler itibarı ile bakıldığında Doğu
Anadolu bölgesine ait propolis örneklerinin flavanoid içerikleri diğer bölge örneklerine
kıyasla daha yüksek oranda tespit edilmiştir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

....

..............................