26 Şubat 2013 Salı

ARIOTU YETİŞTİRİCİLİĞİ

Arıotu Bitkisinin Özellikleri
Arıotu, Hydrophillaceae familyasına ait Kaliforniya orijinli
tek yıllık bir bitkidir. Dik olarak gelişen, 60-100 cm kadar boylanan
bir bitki olup sapın üzeri dikenimsi tüylerle kaplıdır. Yapraklar
sap üzerinde almaşıklı olarak dizilmişlerdir.
Çiçek salkımları,
sapın daha çok üst boğumlarından çıkmaktadır. Bir çiçek
salkımında çiçeklenme, salkımın alt kısmından başlamakta ve
yaklaşık bir hafta sürmektedir. Çiçeklenme süresi, bir bitki için
yaklaşık 1 ay, bir tarla için ise 1.5-2 aydır. Bu derece geniş bir
çiçeklenme, çoğu bitkilerde görülmemektedir.
Arıotunda çiçekler genellikle açık mor renklidir. Bir arıotu
çiçeği günde iklim ve gübreleme başta olmak üzere çeşitli
çevresel koşullar altında 0.80-1.62 mg nektar salgılamaktadır.
Koloninin gücüne göre iyi bir sezonda koloni başına 5-9 kg arıotu
balı hasat edilebilmekte, dekara bal verimi çok değişkenlik
göstermekle birlikte 30-100 kg arasında olmaktadır. Arıotunun
13 türü bilinmekte olup 5-6 türü arıcılık açısından bir önem taşımaktadır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

....

..............................